Ucieczka z Betlejemu (1975)

[... Autor] zlokalizował akcję swej sztuki na terenie bliżej nie znanej budowy. Głównym walorem sztuki jest realizm, umie­jętność nie tyle rozwiązywania kon­fliktu dramatycznego - bo sama akcja wydaje się może wątła - ile znakomite studium charakterów, umiejętność tworzenia postaci żywych i zróżnicowanych. Żaden z bohate­rów nie jest ani aniołem, ani zde­cydowanym czarnym charakterem. Odcięci przez 7 miesięcy od świata przeżywają wprawdzie chwile zała­mań, ale poczucie obowiązku i od­powiedzialności skłania ich do świadomego wyboru słusznej postawy: kontynuacji budowy mimo niesprzyjających warunków.
W swojej zrealizowanej metodą filmową inscenizacji Janusz Kondratiuk zachował realia topograficzne i psychologiczne sztuki Niziurskiego, umiejscowił akcję w latach pięćdziesiątych, starał się przy tym o moż­liwie najbardziej prawdziwe od­zwierciedlenie postaw i sytuacji, w jakich znaleźli się bohaterowie "Ucieczki z Betlejemu"
[„Wieczór Wybrzeża” nr.263/1975]

Autor sztuki: Edmund Niziurski
Tytuł oryginalny: „Ucieczka z Betlejemu”
Produkcja: 1975
Premiera TV: 1 grudzień 1975

Reżyseria:


Muzyka:
brak informacji


Obsada:
Marta

Pacan

Wielgut

Edek

Wiktorek

Gienek

i inni
IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)
  • Ucieczka z Betlejemu (1965) Teatr TV, reż. Zbigniew Kuźmiński


02.170130

(POL) polski,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz